Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Đoạn thẳng nào sau đây là cánh tay đòn của lực?  

 Đoạn thẳng nào sau đây là cánh tay đòn của lực?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Đoạn thẳng nào sau đây là cánh tay đòn của lực?

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn