Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

đơn vị cấu trúc nhỏ nhất của   NST ở sinh vật nhân thực là:

đơn vị cấu trúc nhỏ nhất của   NST ở sinh vật nhân thực là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

đơn vị cấu trúc nhỏ nhất của   NST ở sinh vật nhân thực là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

đơn vị cấu trúc nhỏ nhất của NST ở sinh vật nhân thực là: Nucleoxôm

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn