Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đồng bằng Cantô có diện tích lớn nhất Nhật Bản nằm trên đảo

Đồng bằng Cantô có diện tích lớn nhất Nhật Bản nằm trên đảo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồng bằng Cantô có diện tích lớn nhất Nhật Bản nằm trên đảo


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đồng bằng Cantô có diện tích lớn nhất Nhật Bản nằm ở phía đông đảo Hôn su

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn