Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của nó có

Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của nó có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của nó có


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đồng vị là những nguyên tử có cùng số Proton khác nhau số notron

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn