Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồng vị là hiện tượng các nguyên tử:             

Đồng vị là hiện tượng các nguyên tử:             

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồng vị là hiện tượng các nguyên tử:

            


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn