Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đột biến gen xảy ra ở  thời điểm nào ?

Đột biến gen xảy ra ở  thời điểm nào ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đột biến gen xảy ra ở  thời điểm nào ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đột biến gen do sự bắt cặp sai nguyên tắc bổ sung của các cặp NST => xuất hiện trong tái bản ADN

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn