Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo thu được lượng CO2 vào H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác a mol chất

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo thu được lượng CO2 vào H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác a mol chất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo thu được lượng CO2 vào H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Áp dụng công thức đốt cháy chất hữu cơ X có độ bất bão hòa k có:

 ({n_X} = {{{n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}}} over {k - 1}} Leftrightarrow 1 = {6 over {k - 1}} Rightarrow k = 7)

Vậy trong chất béo có chứa 7 liên kết pi

=> số liên kết pi mạch ngoài = ∑pi - ∑pi trong COO- = 7 – 3 = 4

nBr2 = 0,6 (mol) => nchất béo = nbr2/ 4 = 0,6/4 = 0,15 (mol)

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn