Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt  cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp 2 hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp thu được 112 lít khí CO2 ( đktc)

Đốt  cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp 2 hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp thu được 112 lít khí CO2 ( đktc)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp 2 hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp thu được 1,12 lít khí CO2 ( đktc) và 1,26g H2O. Giá trị của V là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

({n_{C{O_2}}} = {{1,12} over {22,4}} = 0,5(mol);{n_{{H_2}O}} = {{1,26} over {18}} = 0,07(mol))

 ( Rightarrow {n_{ankan}} = {n_{{H_2}O}} - {n_{C{O_2}}} = 0,07 - 0,05 = 0,02(mol))

({V_{ankan}} = 0,02.22,4 = 0,448,(l))

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn