Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết hệ thốn

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết hệ thốn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết hệ thống sông nào có diện tích lưu vực lớn nhất nước ta?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn