Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm giống nhau về tự nhiên của vùng ven biển phía Đông Trườ

Điểm giống nhau về tự nhiên của vùng ven biển phía Đông Trườ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm giống nhau về tự nhiên của vùng ven biển phía Đông Trường Sơn Nam và vùng Tây Nguyên là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn