Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch A có chứa m gam chất tan gồm Na<sub>2</sub>CO<sub>

Dung dịch A có chứa m gam chất tan gồm Na<sub>2</sub>CO<sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch A có chứa m gam chất tan gồm Na2CO3 và NaHCO3. Nhỏ từ từ đến hết 100ml dung dịch gồm HCl  0,4M và H2SO4 0,3M vào dung dịch A, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,04 mol CO2 và dung dịch B. Nhỏ tiếp Ba(OH)2 dư vào dung dịch B thu được 18,81 gam kết tủa. Giá trị m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Kết tủa gồm 0,03 mol BaSO4 và BaCO3

=> nBaCO3 = 0,06 mol

Vì nhỏ từ từ axit vào muối nên  thứ tự phản ứng là :

CO32- + H+ -> HCO3-

HCO3- + H+ -> CO2 + H2O

=> nHCO3 = nBaCO3 = 0,06 mol

Bảo toàn C : nC(A) = 0,06 + 0,04 = 0,1 mol

Có nH+ = 0,1 mol.

Gọi số mol Na2CO3 là x => số mol NaHCO3 là (0,1 – x) mol

=> nH+ = nNa2CO3 + nCO2 = x + 0,04 = 0,1 => x = 0,06

=>m = 9,72g

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn