Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch chứa chất nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xa

Dung dịch chứa chất nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch chứa chất nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh   ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dung dịch anilin và các amin thơm của chúng không làm đổi màu quì tím.

Tác dụng lên thuốc thử màu của các aminoaxit: (H2N)x – R – (COOH)y. Khi:

x = y thì amino axit trung tính, quỳ tím không đổi màu.

x > y thì amino axit có tính bazơ, quỳ tím hóa xanh.

x < y thì amino axit có tính axit, quỳ tím hóa đỏ.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn