Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch chứa ion H<sup>+</sup> có thể phản ứng với dung dị

Dung dịch chứa ion H<sup>+</sup> có thể phản ứng với dung dị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch chứa ion H+ có thể phản ứng với dung dịch chứa các ion hay phản ứng với các chất rắn nào sau đây:         

      


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

A loại CuCl2, C loại K+ và Na+

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn