Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn