Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dùng định nghĩa tính khoảng tăng giảm của hàm số:

Dùng định nghĩa tính khoảng tăng giảm của hàm số:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dùng định nghĩa tính khoảng tăng giảm của hàm số:

f(x)=frac{3}{x^{2}+1}


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Miền xác định của hàm số D = R

=>

+) Khi 

=>

=>

=> Hàm tăng dần trên 

+) Khi 

=>

=>

=> Hàm giảm trên 

=>Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn