Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

f(-3) = 0. Hàm số đồng biến hay nghịch biến

f(-3) = 0. Hàm số đồng biến hay nghịch biến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

f(-3) = 0. Hàm số đồng biến hay nghịch biến


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

f(-3) = 0 => (m- 1) . (-3) + 2m – 3 = 0 => m = 0

y = -x-3 nghịch biến

Ý kiến của bạn