Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gia tốc rơi tự do chỉ phụ thuộc:  

Gia tốc rơi tự do chỉ phụ thuộc:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gia tốc rơi tự do chỉ phụ thuộc:

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 Đáp án C

Gia tốc rơi tự d chỉ phụ thuộc vào vĩ độ và độ cao

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn