Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải bất phương trình:

Giải bất phương trình:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải bất phương trình:

x^{3}-3x^{2} - 6x + 2sqrt{(x+2)^{3}}geq 0


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đk:

Đặt f(x) =

xét dấu f(x) với

Giải f(x) = 0

Đặt y =

PT

+ Với y = x

+ Với y =

Vậy x

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn