Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải phương trình:  x4 – 15x2 -100 =

Giải phương trình:  x4 – 15x2 -100 =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải phương trình: 
x4 – 15x2 -100 = 0


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đặt x2=t (t≥ 0), phương trình x4 – 15x2 -100 = 0 trở thành: x2 – 15x -100 = 0

=> phương trình có 2 nghiệm t=20 (chọn), t= -20(loại)

* Với t=20=> x2=20 =>x=±2

Ý kiến của bạn