Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tìm căn bậc hai số học của các số sau rồi suy ra căn bậc hai

Tìm căn bậc hai số học của các số sau rồi suy ra căn bậc hai

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm căn bậc hai số học của các số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng: 4; 49; 0,01; 0,0009


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

(sqrt 4  = 2 Rightarrow 4) có (2)  căn bậc hai  là: (2) và ( - 2.)

(sqrt {49}  = 7 Rightarrow 49) có (2)  căn bậc hai  là: (7) và ( - 7.)

(sqrt {0,01}  = 0,1 Rightarrow 0,01) có (2)  căn bậc hai  là: (0,1)  và ( - 0,1.)

(sqrt {0,0009}  = 0,03 Rightarrow 0,0009) có (2)  căn bậc hai  là: (0,03)  và ( - 0,03.)

Ý kiến của bạn