Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

H2 H3

H2 H3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(y' = 12{x^3} - 14x = 0) có 3 nghiệm phân biệt nên hàm số có 3 cực trị.

Chọn  D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn