Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hàm số y = ax^4 + bx^2 + c có đồ thị hàm số như hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau đây đúng? <

Hàm số y = ax^4 + bx^2 + c có đồ thị hàm số như hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau đây đúng? <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hàm số (y = a{x^4} + b{x^2} + c) có đồ thị hàm số như hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta thấy đồ thị hàm số có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu ( Rightarrow a < 0) và (y' = 0) có 3 nghiệm phân biệt.

Có: (y' = 4a{x^3} + 2bx = 0 Leftrightarrow 2xleft( {2a{x^2} + b} right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0{x^2} =  - frac{b}{a};;left( 1 right)end{array} right.;;)

Phương trình (y' = 0) có 3 nghiệm phân biệt ( Leftrightarrow pt;left( 1 right)) có 2 nghiệm phân biệt ( ne 0 Leftrightarrow  - frac{b}{a} > 0 Leftrightarrow frac{b}{a} < 0) mà (a 0.)

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ lớn hơn (0 Rightarrow c > 0.)

Chọn  A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn