Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy viết CTHH và tính PTK của các hợp chất sau: a/ Canxi ox

Hãy viết CTHH và tính PTK của các hợp chất sau: a/ Canxi ox

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy viết CTHH và tính PTK của các hợp chất sau:

a/ Canxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1 Ca và 1O

b/ Amoniac, biết trong phân tử có 1N và 3H

c/ Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1Cu, 1S và 4O


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

a/ CaO; MCaO = 40 + 16 = 56 đvC

b/ NH3 ; MNH3 = 14 + 3.1 = 17 đvC

c/ CuSO4; MCuSO4 = 64 + 32+ 4.16 = 160 đvC

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn