Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiện tượng khống chế sinh học trong quần xã biểu hiện ở

Hiện tượng khống chế sinh học trong quần xã biểu hiện ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện tượng khống chế sinh học trong quần xã biểu hiện ở


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong quần xã các loài có mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng giữ cho số lượng cá thể luôn ổn định nhất định.Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn