Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hình đa sau diện có bao nhiêu mặt? <

Hình đa sau diện có bao nhiêu mặt? <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hình đa sau diện có bao nhiêu mặt?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta thấy khối đa diện trong hình vẽ có 11 mặt cả mặt đáy.

Chọn  A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn