Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 30,4 g chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu<sub>2</s

Hòa tan hoàn toàn 30,4 g chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu<sub>2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 30,4 g chất rắn X gồm Cu, CuS, Cu2S và S bằng dung dịch HNO3 dư, thấy thoát ra 20,16 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y được m gam kết tủa. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Qui hỗn hợp X về x mol Cu và y mol S

=> mX = 64x + 32y = 30,4g

Bảo toàn e : 2nCu + 6nS = 3nNO => 2x + 6y = 2,7 mol

=> x = 0,3 ; y = 0,35 mol

Chất kết tủa gồm 0,3 mol Cu(OH)2 và 0,35 mol BaSO4

=> m = 110,95g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn