Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và K trong dung dịc

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và K trong dung dịc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và K trong dung dịch HCl dư thu được dung dich Y. Cô cạn dung dịch Y thu được (m+31,95) gam hỗn hợp chất rắn khan. Hòa tan 2m gam hỗn hợp X vào nước thu được dung dịch Z. Cho từ từ đến hết dung dịch Z vào 0,5 lit CrCl3 1M  đến phản ứng hoàn toàn thu được lượng kết tủa là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Khi cho m gam hỗn hợp Na và K phản ứng với HCl dư tạo ra NaCl và KCl

=> mtăng = mmuối – mKL = mCl phản ứng = 31,95g

=> nCl phản ứng = nKL phản ứng = 0,9 mol

Xét 2m gam X thì có số mol Kl là 1,8 mol. Khi phản ứng với H2O

=> nOH = nKL = 1,8 mol , mà nCrCl3 =  0,5 mol

Giả thiết  có sự hòa tan kết tủa : nCr(OH)3 = 4nCrCl3 – nOH = 0,2 mol

=> mCr(OH)3 = 20,6 gam (TM)

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn