Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều no, đơn chức,

Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều no, đơn chức,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều no, đơn chức, mạch hở) và este Z được tạo bởi X, Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 4,032 lít O2 (đktc), thu được 3,136 lít CO2 (đktc). Đun nóng m gam E với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 5,68 gam chất rắn khan. Công thức của X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Giả sử trong E có a mol X ( RCOOH ) ; b mol Y ( R’OH ) ; c mol Z ( RCOOR’ )

Do X ,Y , Z đền no đơn chức mạch hở nên : nH2O – nCO2 = nancol

, nO2 = 1,8 mol ; nCO2 = 1,4 mol

 Bảo toàn O : nO(E) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

=> 2a + b + 2c + 2.0,18 = 2.0,14 + (0,14 + b)

          => a + c = 0,03 mol

Khi phản ứng với NaOH thì sau phản ứng có 0,03 mol RCOONa và 0,07 mol NaOH dư

=> mrắn = (R + 67).0,03 + 40.0,07 = 5,68g

=> R = 29 ( C2H5 )

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn