Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm Cr , Al , Cu . Cho hỗn hợp X tác dụng với lượn

Hỗn hợp X gồm Cr , Al , Cu . Cho hỗn hợp X tác dụng với lượn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm Cr , Al , Cu . Cho hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl , đun nóng (không có không khí ) tạo ra 8,96 lít (đktc) và 12,7 gam chất rắn không tan. Lọc lấy dung dịch thêm lượng dư dung dịch NaOH và nước clo rồi cho dung dịch BaCl2 dư vào  , thu được 25,3 gam kết tủa màu vàng. Phần tram khối lượng của Al trong hỗn hợp là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn