Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm một ancol no đơn chức và một ancol no hai chức đều mạch hở. Cho m gam X tác dụng với N

Hỗn hợp X gồm một ancol no đơn chức và một ancol no hai chức đều mạch hở. Cho m gam X tác dụng với N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm một ancol no đơn chức và một ancol no hai chức đều mạch hở. Cho m gam X tác dụng với Na dư thu được 0,07 gam khí. Đốt cháy m gam X thu được 0,1 mol CO2 và 2,7 gam nước. Giá trị của m là ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

nH2(đktc)  = 0,07 : 2 = 0,035 (mol)

=> nOH- = nH(linh động) = 2nH2 = 0,07 (mol)

nH2O = 2,7 :18 =0,15 (mol)

BTKL ta có: m = mC + mH + mO = 0,1.12 + 0,15.2 + 0,07.16 = 2,62 (g)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn