Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hợp chất mà trong đó số oxi hoá của lưu huỳnh bằng +6 là:  

Hợp chất mà trong đó số oxi hoá của lưu huỳnh bằng +6 là:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất mà trong đó số oxi hoá của lưu huỳnh bằng +6 là:

            


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn