Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hợp chất nào sau đây có liên kết ion ?

Hợp chất nào sau đây có liên kết ion ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất nào sau đây có liên kết ion ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn