Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Huyện Tượng Lâm là địa bản sinh sống của

Huyện Tượng Lâm là địa bản sinh sống của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Huyện Tượng Lâm là địa bản sinh sống của


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Huyện Tượng Lâm là huyện xa nhất (nay thuộc Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định), là địa bản sinh sống của bộ lạc Dừa.
Chọn: C

Ý kiến của bạn