Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khẳng định nào sau đây không đúng ?

Khẳng định nào sau đây không đúng ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khẳng định nào sau đây không đúng ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Mg là kim loại kiềm thổ nhưng không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn