Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số :  1)y = 2|x| 2) y = 3√x

Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số :  1)y = 2|x| 2) y = 3√x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số : 

1)y = 2|x|

2) y = 3√x


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

1)* TXĐ : R

* Hàm số y = 2|x|  là hàm chẵn.

* Bảng biến thiên:

*Đồ thị :

2)

+) Bảng biến thiên :

+) Đồ thị :

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn