Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm miền xác định của hàm số sau:  

Tìm miền xác định của hàm số sau:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm miền xác định của hàm số sau:

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

a) Hàm số được xác định 2x + 5  0 x  

      => D=

b) Hàm số luôn được xác định hay D= R

c) Hàm số được xác định khi và chỉ khi :

d) Hàm luôn được xác định vì 

hay D=R

=> Chọn D

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn