Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khảo sát tính đơn điệu của các hàm số sau: 1) y = f(x) = 2x

Khảo sát tính đơn điệu của các hàm số sau: 1) y = f(x) = 2x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khảo sát tính đơn điệu của các hàm số sau:

1) y = f(x) = 2x + 3

2) y = f(x) = sqrt[3]{x}

3) y = f(x) = frac{1}{x}

4) y = f(x) = frac{1}{x^{2}}


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

1)

Miền xác định D = R

Giả sử 

Ta xét : 

=> Hàm tăng trên R

2)

Miền xác định D = R

Giả sử 

Ta xét : 

=> Hàm tăng trên R

3) Hàm có miền xác định D = R {0}

+) Giả sử 

=> Hàm giảm trên R

4)  Hàm có miền xác định D = R {0}

 

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn