Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về di truyền quần thể, nhận xét nào sau đây không ch

Khi nói về di truyền quần thể, nhận xét nào sau đây không ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về di truyền quần thể, nhận xét nào sau đây không chính xác? 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Hiện tượng giao phối cận huyết làm cho kiểu gen dị hợp giảm dần, kiểu gen đồng hợp tăng dần → làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể → làm mất cân bằng di truyền quần thể nên có ý nghĩa đối với tiến hóa.

=> Đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn