Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về phương pháp tạo giống bằng công nghệ tế bào ở thự

Khi nói về phương pháp tạo giống bằng công nghệ tế bào ở thự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về phương pháp tạo giống bằng công nghệ tế bào ở thực vật, phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu sai là C vì: để tạo cây trồng biến đổi gen thì phải sử dụng công nghệ gen

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn