Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì

Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án là A

Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì tần số không đổi, bước sóng giảm. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn