Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khối các nguyên tố s bao gồm các nhóm nào?  

Khối các nguyên tố s bao gồm các nhóm nào?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khối các nguyên tố s bao gồm các nhóm nào?

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình e tương tự nhau do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành 1 cột.Số thứ tự nhóm A = tổng số e lớp ngoài cùng

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn