Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Làm cách nào để có đánh được tiếng trống to?

Làm cách nào để có đánh được tiếng trống to?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Làm cách nào để có đánh được tiếng trống to?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Ý kiến của bạn