Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Lí nào có thể khẳng định: sự thất bại của Lý Nam Đế không đánh dấu sự sụp đổ của nhà nước Vạn Xuân?

Lí nào có thể khẳng định: sự thất bại của Lý Nam Đế không đánh dấu sự sụp đổ của nhà nước Vạn Xuân?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lí nào có thể khẳng định: sự thất bại của Lý Nam Đế không đánh dấu sự sụp đổ của nhà nước Vạn Xuân?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cách giải:

Thất bại của Lý Nam Đế không phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân, vì:

- Lực lượng của Lý Thiên Bảo (anh trai Lý Nam Đế), Lý Phật Tử (một người trong họ và là tướng của Lý Nam Đế) đã đem một cánh quân lui về Thanh Hóa, chờ đợi thời cơ tiếp tục kháng chiến.

- Triệu Quang Phục (con của Triệu Túc) được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến. Nhân dân ta vẫn tiếp tục chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Triệu Quang Phục.

Chọn: A

Ý kiến của bạn