Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi độ dài của phân tử ADN?

Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi độ dài của phân tử ADN?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi độ dài của phân tử ADN?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn