Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Loại phản ứng hoá học vô cơ nào sau đây luôn là phản ứng oxi hoá - khử? 

Loại phản ứng hoá học vô cơ nào sau đây luôn là phản ứng oxi hoá - khử? 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loại phản ứng hoá học vô cơ nào sau đây luôn là phản ứng oxi hoá - khử?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

phản ứng thế, vì phản ứng thế là đơn chất (số oxh = 0) với hợp chất

=> chắc chắn có sự thay đổi số oxh

=> chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn