Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

“Loạn 12 sứ quân” là tình trạng của đất nước ta dưới thời nhà Ngô sau khi

“Loạn 12 sứ quân” là tình trạng của đất nước ta dưới thời nhà Ngô sau khi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loạn 12 sứ quân” là tình trạng của đất nước ta dưới thời nhà Ngô sau khi


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Năm 944, Ngô Quyền mất, nhà Ngô suy vong, “Loạn 12 sứ quân” diễn ra, đất nước bị chia cắt. Tuy nhiên, khi Định Bộ Lĩnh đem quân dẹp yên nội loạn, đất nước trở lại thống nhất.

Chọn: A

Ý kiến của bạn