Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Mắc ampe kế nhiệt xoay chiều nối tiếp với một đoạn mạch thì thấy ampe kế chỉ 1 A. Cường độ dòng điện

Mắc ampe kế nhiệt xoay chiều nối tiếp với một đoạn mạch thì thấy ampe kế chỉ 1 A. Cường độ dòng điện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mắc ampe kế nhiệt xoay chiều nối tiếp với một đoạn mạch thì thấy ampe kế chỉ 1 A. Cường độ dòng điện cực đại của đoạn mạch này là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cường độ dòng điện hiệu dụng I = 1A

Cường độ dòng điện cực đại: ({{I}_{0}}=Isqrt{2}=sqrt{2}A)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn