Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Tụ điện có điệ

Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Tụ điện có điệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào đầu mạch điện điện áp xoay chiều u = 200cos(100πt – π/3) V. Khi (C=frac{{{10}^{-4}}}{2pi }F) hoặc (C=frac{{{10}^{-4}}}{pi }F) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong hai trường hợp bằng nhau. Nếu nối tắt tụ C thì công suất của mạch là 160/3 (W). Giá trị của R là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

({{I}_{1}}={{I}_{2}}Rightarrow {{Z}_{1}}={{Z}_{2}}Rightarrow {{({{Z}_{L}}-{{Z}_{C1}})}^{2}}={{({{Z}_{L}}-{{Z}_{C2}})}^{2}})

Mà ZC1 = 200Ω; ZC2 = 100Ω nên ZL = 150Ω

Nối tắt tụ điện thì mạch chỉ còn RL

Công suất của mạch:

   (P={{I}^{2}}R=frac{{{U}^{2}}R}{{{Z}^{2}}}=frac{{{left( frac{200}{sqrt{2}} right)}^{2}}.R}{{{R}^{2}}+{{150}^{2}}}=frac{160}{3}text{W})

GiẢI phương trình được R = 300Ω hoặc R = 75Ω 

 Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn