Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Mĩ kí “Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật” nhằm mục đích gì?

Mĩ kí “Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật” nhằm mục đích gì?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mĩ kí “Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật” nhằm mục đích gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ chính sách đối ngoại bao trùm của Mĩ là thực hiện “Chiến lược toàn cầu”, âm mưu bá chủ thế giới. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất của Mĩ là ngăn chặn, đấy lùi và tiến tới xóa bỏ hệ thống Xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Để thực hiện được mục tiêu này, Mĩ cần lôi kéo đồng minh, bao gồm của các nước Tây Âu và Nhật Bản bằng cách viện trợ kinh tế cho các nước này để khôi phục đất nước sau chiến tranh. Chính vì thế, về phía Mĩ, mục đích khi kí với Nhật “Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật” là muốn hình thành liên minh Mĩ – Nhật để chống các nước xã hội chủ nghĩa.

Chọn: C

Ý kiến của bạn