Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Một gen dài 5100A0 thực hiện quá trình tự

 Một gen dài 5100A0 thực hiện quá trình tự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Một gen dài 5100A0 thực hiện quá trình tự nhân đôi một số lần. Môi trường nội bào đã cung cấp tổng số nucleotit tự do cho các thế hệ của quá trình tự sao nói trên là 93000. Số lần tự sao của gen nói trên là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Một gen có 5100A0 →3000 nucleotit

Tổng số gen con được tạo ra trong quá trình nhân đôi là : 93000 : 3000 = 31

Tổng số lượng phân tử ADN được tạo ra sau khi quá trình nhân đôi là : 31 + 1 = 32  = 2 5

Vậy gen đó nhân đôi 5 lần 

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn